Gry i zabawy

„Góra skojarzeń”

Ilość osób – co najmniej 2
Przedział wiekowy od 3-4 lata
Obszary rozwojowe: kreatywność, koncentracja, współpraca, tworzenie informacji zwrotnej, cierpliwość, szacunek

Opis zabawy:
– Wszystkim uczestnikom rozdajemy równą liczbę kart
– Gracz, który zaczyna (np. najstarszy lub wyliczanka) wykłada jedną kartę mówiąc swoje skojarzenie
-Kolejny gracz ma za zadanie dołożyć swoją kartę pasującą do słowa/skojarzenia poprzednika i powiedzieć swoje skojarzenie związane z wykładaną kartą
– Gra trwa do czasu, aż wszyscy gracze wyłożą wszystkie karty

“Historia rodzinna”

Ilość osób – co najmniej 3
Przedział wiekowy od 4 lat
Obszary rozwojowe: pamięć, kreatywność, koncentracja, współpraca

Opis zabawy:
– Każdy uczestnik losuje po 1 karcie
– Osoba zaczynająca (np. najstarsza) do swojej karty układa jedno krótkie zdanie
– Następny uczestnik powtarza zdanie poprzednika i dopowiada swoje na podstawie swojej wylosowanej karty
– Kolejna osoba powtarza zdania poprzedników i dodaje swoje
– W przypadku niewielkiej liczby uczestników można zrobić 2-3 rundki losując kolejne karty
– Ostatnim uczestnikiem jest osoba która rozpoczęła i ma za zadanie powtórzyć całą historię

“MILOWE – Ruchowe”

Ilość osób – co najmniej 2
Przedział wiekowy od 2 lat
Obszary rozwojowe: pamięć, kreatywność, sprawność fizyczna, sprawczość, budowanie relacji

Opis zabawy:
– Każdy uczestnik losuje po 1 karcie
– Następnie każdy wymyśla do wylosowanej karty jedno ćwiczenie fizyczne, które kojarzy mu się z wylosowanym obrazkiem
– Gracz pokazuje swoje ćwiczenie, a pozostali uczestnicy mają za zadanie je powtórzyć
– Kolejny uczestnik pokazuje swoje ćwiczenie i cała zabawa powtarza się do czasu, gdy wszyscy uczestnicy zaprezentują swoje ćwiczenia
– Następnie wszyscy gracze odkładają na środek poodwracane karty i jedna osoba je miesza
– Każdy po kolei losuje po jednej karcie i wykonuje ćwiczenie do niej przypisane (jeżeli gracz nie pamięta przypisanego do karty ćwiczenia, wówczas pomaga mu osoba która je wymyśliła)