RÓŻNORODNOŚĆ – jeden obraz, mnogość skojarzeń. Część III